Szkolenie z zakresu obowiązujących przepisów odnośnie do danych osobowych

Kurs z ochrony danych osobowych RODO
Uczestnicy szkolenia z ochrony danych osobowych RODO

Szkolenie z ochrony danych osobowych RODO kierowane jest do wszystkich instytucji, firm oraz organizacji, gdzie dochodzi do przetwarzania czy przechowywania danych osobowych osób trzecich.

Wyjaśnienie podstawowych pojęć, zakresu zadań do wykonania oraz roli poszczególnych struktur systemu ochrony danych osobowych, to główne cele, jakie niesie ze sobą szkolenie. Ochrona danych osobowych RODO obowiązuje na każdym szczeblu działalności danego podmiotu. Od stanowisk kierowniczych, po pracowników szeregowych, którzy w swojej pracy mają kontakt z danymi osobowymi. Szkolenie RODO to przede wszystkim zapoznanie pracowników z definicją danych osobowych, przetwarzania, administratora danych i procesora, rekomendacja modelu przygotowania organizacji do realizacji nowych wymogów, a także poinformowanie o zmianach w zakresie wysokości oraz mechanizmu nakładania kar, w przypadku łamania prawa, jeśli chodzi o niewłaściwe obchodzenie się z danymi osobowymi.

Wdrażanie RODO to proces tworzenia nowych regulacji działalności firmy w rozporządzeniu danymi osobowymi, przebudowa systemów informatycznych przechowujących dane osobowe oraz szkolenie pracowników. Wszystkim tym zajmuje się firma szkoleniowa „bez owijania”.

Głosuj teraz!
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]