Artykuły w kategorii: przejęcie obowiązków inspektora ochrony danych

Outsourcing zadań ochrony danych osobowych

Przejęcie obowiązków inspektora ochrony danych
Kontrola przetwarzania danych osobowych i aktualizacja procedur – rola inspektora ochrony danych

Ochrona danych osobowych – czym jest RODO?

W związku z bardzo dużym naciskiem na ochronę prywatności, w szczególności ochronę danych osobowych, wdrożono RODO – normy prawne nakładające na organizacje szereg obowiązków, w szczególności powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wprowadzenie odpowiednich polityk i dokumentacji.